Buitenschoolse opvang en activiteiten: aan de slag met het BOA-decreet

763 dagen resterend

Samen willen we buitenschoolse opvang en activiteiten naar een hoger niveau tillen op vlak van kwaliteit, samenwerking en aanbod.

En daar zijn heel wat partners bij betrokken: het lokaal bestuur, organisatoren van buitenschoolse opvang, scholen, verenigingen, ouders, kinderen, ... .

1 deelnemer
Buitenschoolse opvang en activiteiten: aan de slag met het BOA-decreet

Tijdslijn

1

Analyse van het aanbod voor kleuters en lagereschoolkinderen

15 nov. 2023 - 13 jan. 2024

Via een korte bevraging voor verenigingen en vrijetijdsaanbieders willen we meer te weten komen over het bestaande aanbod.

2

Bevraging partners

01 apr. 2024 - 31 jul. 2024

Van april tot juli 2024 bevragen we zoveel mogelijk partners: kleuters en lagereschoolkinderen, ouders, scholen, aanbieders en andere actoren.

3

SWOT-analyse

02 sep. 2024 - 30 nov. 2024

Op basis van de resultaten van de bevragingen analyseren we de sterktes en zwaktes van het huidige aanbod en zoeken we naar kansen, bijvoorbeeld zaken die we kunnen veranderen of toevoegen in het aanbod.

4

Testfase

01 dec. 2024 - 31 aug. 2025

Na de SWOT-analyse volgt een periode om dingen uit te testen. We proberen alvast enkele aanpassingen uit of bereiden toekomstige veranderingen voor.

5

Evaluatie en opname in meerjarenplan 2026-2031

01 sep. 2025 - 31 dec. 2025

We evalueren de aanpassingen en verwerken het decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) in het meerjarenplan 2026-2031.

Enquête door Gemeente Haacht

Enquête: BOA-decreet: Analyse van het aanbod voor kleuters en lagereschoolkinderen

Via een korte bevraging voor verenigingen en vrijetijdsaanbieders willen we meer te weten komen over het bestaande aanbod voor kleuters en lagereschoolkinderen in Haacht. Organiseert jouw vereniging (cultuur, sport, ...) activiteiten voor kleuters en/of lagereschoolkinderen? Vul dan de bevraging in! Opgelet: jeugdverenigingen hoeven de bevraging niet in te vullen.

Startdatum 15 november 2023
Einddatum 13 januari 2024

Niet zeker van je buurt? Bekijk de kaart.

13 vragen

1. Naam van je vereniging * verplicht

2. Hoeveel leden telt je vereniging? * verplicht

ledenaantal (eventueel bij benadering) op 31/10/2023

3. Voor welke leeftijdsgroep organiseert je vereniging activiteiten? * verplicht

Je kan meerdere antwoorden aanduiden.

survey image
selecteer er één

4. Omschrijf kort je aanbod voor kleuters (lessen, kampjes, ...).

Beantwoord deze vraag enkel als je een aanbod voor kleuters hebt.

survey image

5. Omschrijf kort je aanbod voor lagereschoolkinderen (lessen, kampjes, ...).

Beantwoord deze vraag enkel als je een aanbod voor lagereschoolkinderen hebt.

survey image

6. Hoeveel uren per week aan activiteiten voor kleuters bied je aan tijdens het schooljaar?

Beantwoord deze vraag enkel als je een aanbod voor kleuters hebt.

survey image

7. Hoeveel uren per week aan activiteiten voor lagereschoolkinderen bied je aan tijdens het schooljaar?

Beantwoord deze vraag enkel als je een aanbod voor lagereschoolkinderen hebt.

survey image

8. Hoeveel uren per week aan activiteiten voor kleuters bied je aan tijdens schoolvakanties?

Beantwoord deze vraag enkel als je een aanbod voor kleuters hebt. Het aantal uren mag een gemiddelde zijn als je niet elke schoolvakantie activiteiten aanbiedt. Verduidelijk dat dan ook in je antwoord.

survey image

9. Hoeveel uren per week aan activiteiten voor lagereschoolkinderen bied je aan tijdens schoolvakanties?

Beantwoord deze vraag enkel als je een aanbod voor lagereschoolkinderen hebt. Het aantal uren mag een gemiddelde zijn als je niet elke schoolvakantie activiteiten aanbiedt. Verduidelijk dat dan ook in je antwoord.

survey image

10. Hanteer je een sociaal tarief? * verplicht

survey image
selecteer er maar één

11. Neem je andere initiatieven om je aanbod toegankelijker te maken voor kinderen uit kwetsbare gezinnen? Indien ja, omschrijf ze kort. * verplicht

survey image

12. Kunnen alle kinderen terecht in je vereniging, ook deelnemers met specifieke (zorg)behoeften? * verplicht

survey image
selecteer er maar één

13. Wil je in de toekomst je aanbod voor kinderen afbouwen, uitbreiden of op een andere manier veranderen? Omschrijf kort. * verplicht

survey image
Klaar met invullen?
arrow_upward