Enquête door Gemeente Haacht

Enquête: BOA-decreet: Analyse van het aanbod voor kleuters en lagereschoolkinderen

Via een korte bevraging voor verenigingen en vrijetijdsaanbieders willen we meer te weten komen over het bestaande aanbod voor kleuters en lagereschoolkinderen in Haacht. Organiseert jouw vereniging (cultuur, sport, ...) activiteiten voor kleuters en/of lagereschoolkinderen? Vul dan de bevraging in! Opgelet: jeugdverenigingen hoeven de bevraging niet in te vullen.

Startdatum 15 november 2023
Einddatum 13 januari 2024

Niet zeker van je buurt? Bekijk de kaart.

13 vragen

1. Naam van je vereniging * verplicht

2. Hoeveel leden telt je vereniging? * verplicht

ledenaantal (eventueel bij benadering) op 31/10/2023

3. Voor welke leeftijdsgroep organiseert je vereniging activiteiten? * verplicht

Je kan meerdere antwoorden aanduiden.

survey image
selecteer er één

4. Omschrijf kort je aanbod voor kleuters (lessen, kampjes, ...).

Beantwoord deze vraag enkel als je een aanbod voor kleuters hebt.

survey image

5. Omschrijf kort je aanbod voor lagereschoolkinderen (lessen, kampjes, ...).

Beantwoord deze vraag enkel als je een aanbod voor lagereschoolkinderen hebt.

survey image

6. Hoeveel uren per week aan activiteiten voor kleuters bied je aan tijdens het schooljaar?

Beantwoord deze vraag enkel als je een aanbod voor kleuters hebt.

survey image

7. Hoeveel uren per week aan activiteiten voor lagereschoolkinderen bied je aan tijdens het schooljaar?

Beantwoord deze vraag enkel als je een aanbod voor lagereschoolkinderen hebt.

survey image

8. Hoeveel uren per week aan activiteiten voor kleuters bied je aan tijdens schoolvakanties?

Beantwoord deze vraag enkel als je een aanbod voor kleuters hebt. Het aantal uren mag een gemiddelde zijn als je niet elke schoolvakantie activiteiten aanbiedt. Verduidelijk dat dan ook in je antwoord.

survey image

9. Hoeveel uren per week aan activiteiten voor lagereschoolkinderen bied je aan tijdens schoolvakanties?

Beantwoord deze vraag enkel als je een aanbod voor lagereschoolkinderen hebt. Het aantal uren mag een gemiddelde zijn als je niet elke schoolvakantie activiteiten aanbiedt. Verduidelijk dat dan ook in je antwoord.

survey image

10. Hanteer je een sociaal tarief? * verplicht

survey image
selecteer er maar één

11. Neem je andere initiatieven om je aanbod toegankelijker te maken voor kinderen uit kwetsbare gezinnen? Indien ja, omschrijf ze kort. * verplicht

survey image

12. Kunnen alle kinderen terecht in je vereniging, ook deelnemers met specifieke (zorg)behoeften? * verplicht

survey image
selecteer er maar één

13. Wil je in de toekomst je aanbod voor kinderen afbouwen, uitbreiden of op een andere manier veranderen? Omschrijf kort. * verplicht

survey image
Klaar met invullen?
arrow_upward